Samospráva


Zvětšit mapu
Obecný úrad

Mierová 67, Kalonda
Rapovce
985 31

Tel:
047 / 439 81 08
Mobil: 0905 234 936
Email:
obeckalonda@mail.t-com.sk
Okres:
Lučenec
Starosta: 
Réka Papp
Zástupca starostu:

Poslanci OZ:   
Erika Vitovská
Peter Ceman
Mária Teleková
Miroslav Cako
Erika Fiľková
Kontrolór obce: PhDr.Martin Miadok
Účtovníčka: Melinda Šťavinová